นี่เป็นแอปมือถือที่มีประโยชน์สำหรับผู้สืบสวนคดีอาชญากรรมทางนิติวิทยาศาสตร์และมาจากมหาวิทยาลัยนเรศวรในจังหวัดพิษณุโลก นักวิจัยได้ศึกษาวงจรชีวิตของ blowfly โดยตระหนักว่าความรู้สามารถช่วยในการกำหนดระยะเวลาที่มนุษย์ตายไปแล้วและได้พัฒนาแอพพลิเคชัน “iParasites” สำหรับนักวิจัย มันสามารถตรวจจับได้อย่างถูกต้องในวงจรชีวิตของ blowflies

พบกินในศพ นิติเวชศาสตร์นิติเวชมีผู้ปฏิบัติงานเพียงไม่กี่แห่งในโลกดังนั้นนายนพวรรณบุชสุนักวิทยาการด้านจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาในคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ร่วมมือกับผู้บริหาร Zenith Medi Touch นายอรัญญบุญชัยเพื่อพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ซึ่งเป็นผลงานของ 20 ปี การศึกษาสายพันธุ์ต่างๆ แอพพลิเคชั่นนี้ได้รับการจดสิทธิบัตรและจะพร้อมสำหรับการใช้งานทั่วไปในต้นปีหน้านายภาณายกล่าว