นายชาญศิลป์ตรีนุชกรรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าปตท. พร้อมที่จะเข้าร่วมกับรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองเพิ่มเติมว่ากลุ่มปตท. วางแผนปรับปรุงโรงกลั่นให้เป็นมาตรฐานยูโร 5 ในแผน 5 ปี มีมูลค่ามากกว่า 500,000 ล้านบาท ในอีกห้าปีข้างหน้ากลุ่มปตท. จะมุ่งเน้นพลังงานสะอาดจากไบโอเอทานอลไบโอดีเซล

เซลล์แสงอาทิตย์พลังงานและวัสดุอัจฉริยะ Road Show ของโครงสร้างพื้นฐานที่วางแผนไว้ที่ Wangchan Valley ในทางเดินนวัตกรรมทางเศรษฐกิจตะวันออก (EECi) สำหรับอาเซียนและศูนย์กลางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ การส่งเสริมการขายจะส่งเสริมให้นักลงทุนเช่าสถานที่เพื่อการวิจัยและพัฒนาโดยจะมีการจัดโรดโชว์ในช่วงไตรมาสที่หนึ่งและสองของปีนี้ จากข้อมูลของปตท. คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจได้อนุมัติแต่งตั้งกรรมการ บริษัท ปตท. ณัฐชาติจารุจินดาและคุณกุลสมบัติสมบัติศิริโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม