การสแกนสมองขั้นสูงของพนักงานสถานทูตสหรัฐอเมริกาที่รายงานว่าป่วยหนักในขณะที่รับใช้ในฮาวานาเผยให้เห็นความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากการศึกษาใหม่ที่ตีพิมพ์เมื่อวันอังคารที่ทำเพียงเล็กน้อยเพื่อแก้ไขความลึกลับของการบาดเจ็บ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนียกล่าวว่าอาการที่อธิบายโดยคนงานสถานทูตอาจถูกสะท้อนให้เห็นในการสแกนสมอง

เมื่อเปรียบเทียบกับอาสาสมัครที่มีสุขภาพดีความแตกต่างระหว่างสมองของคนงานและผู้คนในกลุ่มควบคุมค่อนข้างกรามลดลงในขณะนี้ นักวิจัยนำดร. Ragini Verma ศาสตราจารย์รังสีวิทยาที่เพนน์บอกกับรอยเตอร์ในการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ผู้ป่วยเหล่านี้ส่วนใหญ่มีอาการบางประเภทและมีความผิดปกติทางคลินิกที่สะท้อนให้เห็นในความผิดปกติของการถ่ายภาพ อย่างไรก็ตามในการค้นพบที่ตีพิมพ์โดยวารสารสมาคมการแพทย์อเมริกัน (JAMA) เวอร์มาและเพื่อนร่วมงานของเธอบอกว่ามันไม่ชัดเจนว่ารูปแบบสมองแปลโดยตรงเป็นปัญหาสุขภาพที่มีความหมาย การสแกน MRI เบื้องต้นของเจ้าหน้าที่สถานทูต 21 แห่งในฮาวานาไม่พบความผิดปกติใด ๆ