เซลล์ประสาทเอาท์พุทของนีโอคอร์เท็กซ์ทำการคำนวณที่เชื่อว่าจะช่วยให้เรารับรู้โลกมีอิทธิพลต่อการทำงานของเซลล์ประสาทขาออกเหล่านี้หรือไม่ การใช้เทคนิคที่เรียกว่าออพโตเจเนติกส์พวกมันทำการดัดแปลงเซลล์ประสาทในระบบในสมองของหนูเพื่อให้สามารถเปิดใช้งานได้ด้วยแสงแฟลชสีน้ำเงินทำให้เกิดการปลดปล่อยอย่างฉับพลัน

สิ่งนี้ทำให้นักวิจัยตรวจสอบการทำงานร่วมกันระหว่างระบบ cholinergic และเซลล์ประสาทขาออกอย่างใกล้ชิด พวกเขาค้นพบว่าถ้าเซลล์ประสาทเอาท์พุทไม่ได้ใช้งานในปัจจุบันไม่เกิดขึ้นมาก แต่เมื่อเซลล์ประสาทเหล่านั้นได้รับข้อมูลที่ถูกกระตุ้นไปยัง dendrites ระบบ cholinergic ก็สามารถเพิ่มกิจกรรมของพวกเขาได้อย่างหนาแน่น มันเหมือนกับว่าระบบ cholinergic ให้สัญญาณ ‘go’” เฟลตเชอร์กล่าวว่าทำให้เซลล์ประสาทเอาท์พุทของนีโอคอร์เท็กซ์ตอบสนองได้อย่างมีประสิทธิภาพ